O wadze temperatury i wilgotności w parkieciarstwie nie trzeba nikogo przekonywać. Drewno zmienia swoją objętość w zależności od wilgotności i temperatury otoczenia. Niestety z punktu widzenia użytkownika, ale również parkieciarza, to naturalne zachowanie drewna jest niepożądane. Przekroczenie optymalnych wartości, nie ważne czy w górę czy w dół, doprowadza do powstawania szpar lub wypiętrzenia się posadzki. W każdym wypadku skutkiem będzie reklamacja.
Termowizja, a właściwie termografia, to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni (długości fali od ok. 0,9 do 14 um). Pozwala on a rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła; oraz, dodatkowo, na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

Termografia obecnie uważana jest za najbardziej atrakcyjną metodę pomiaru temperatury na odległość.
Są dwie grupy przypadków, gdzie możliwość sprawdzenia temperatury elementów budynku może mieć ogromne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania parkietu.

Do czego jest potrzebna termowizja?

Oferta firmy Eko-Parkiet

Eko-Parkiet P.H.U. Janusz Mynart, ul. Ofiar Katynia 15, 35-209 Rzeszów tel: 17 863 61 01, kom: 604 092 811

Copyrights © Eko-Parkiet 2009-2012